PHỤ KIÊN MÁY CẮT PLASMA
Giá tham khảo: Liên hệ
Chi tiết
Các phụ kiện cho máy cắt plasma: bép cắt, điện cực, vòng tạo lốc, chụp sứ......xuất xứ Mỹ
Thông Tin Thêm
Cung cấp các phụ kiện plasma cho tất cả các khách hàng sử dụng máy cắt Plasma của các hãng: AMADA, ESAB, KALIBURN, KJELLBERG ( FineFocus 800 Plus, HiFocus 280i/360i/440i ), KOIKE ( Super-400 Plus ), KOMASTSU ( Rasor ), VICTOR ( Thermal Dynamics PCH/M-150, Thermal Dynamics Maximizer 300 ), Whitney ( OW250, IC300 )