MŨI KHOAN TÂM 90°
Giá tham khảo: Liên hệ
Chi tiết

HSS SP Center 90°

 

VAN Code No.

φd

φd1

φD

ℓ1

全長
L


Fig.

在庫
Stock

90SPC0.3X0.9

0.3

0.9

3

2.7

40

3

90SPC0.4X1.2

0.4

1.2

3

3.6

40

3

90SPC0.5X2X3

0.5

2

3

6

40

3

90SPC0.5X2

0.5

2

40

2

90SPC0.8X3SE

0.8

3

40

2

90SPC0.8X3

0.8

3

35

1

90SPC1.0X3SE

1

3

40

2

90SPC1.0X3

1

3

35

1

90SPC1.5X4

1.5

4

40

1

90SPC2.0X6

2

6

50

1

90SPC2.5X8

2.5

8

60

1

90SPC3.0X10

3

10

70

1

90SPC4.0X12

4

12

80

1

90SPC5.0X16

5

16

100

1

90SPC6.0X20

6

20

120

1

90SPC8.0X25

8

25

140

1

90SPC9.0X32

9

32

160

1

Stock ● … Stocked Stock ▲ … Will be Over

Thông Tin Thêm