MŨI KHOAN TÂM 60° PHỦ TICN
Giá tham khảo: Liên hệ
Chi tiết

HSS SP Center 60°TiCN coating

Unit/Size : mm

VAN Code No.

φd

φd1

φD

ℓ1

全長
L


Fig.

在庫
Stock

60SPC0.3X0.9TICN

0.3

0.9

3

2.7

40

3

60SPC0.4X1.2TICN

0.4

1.2

3

3.6

40

3

60SPC0.5X2X3TICN

0.5

2

3

6

40

3

60SPC0.5X2TICN

0.5

2

40

2

60SPC0.8X3SETICN

0.8

3

40

2

60SPC0.8X3TICN

0.8

3

35

1

60SPC1.0X3SETICN

1

3

40

2

60SPC1.0X3TICN

1

3

35

1

60SPC1.5X4TICN

1.5

4

40

1

60SPC2.0X6TICN

2

6

50

1

60SPC2.5X8TICN

2.5

8

60

1

60SPC3.0X10TICN

3

10

70

1

60SPC4.0X12TICN

4

12

80

1

60SPC5.0X16TICN

5

16

100

1

60SPC6.0X20TICN

6

20

120

1

60SPC8.0X25TICN

8

25

140

1

60SPC9.0X32TICN

9

32

160

1

Stock ●… Stocked Stock ▲… Will be Over

Thông Tin Thêm