MŨI KHOAN TÂM 60° LOẠI DÀI
Giá tham khảo: Liên hệ
Chi tiết

HSS SP Center 60°Long type TiCN coating

 

VAN Code No.

φd

φD

全長
L


Fig.

在庫
Stock

60LSPC0.5X2TICN

0.5

2

100

2

60LSPC1.0X3X100TICN

1

3

100

1

60LSPC1.0X3X150TICN

1

3

150

1

60LSPC1.5X4X100TICN

1.5

4

100

1

60LSPC1.5X4X150TICN

1.5

4

150

1

60LSPC2.0X6X100TICN

2

6

100

1

60LSPC2.0X6X150TICN

2

6

150

1

60LSPC2.0X6X200TICN

2

6

200

1

60LSPC2.5X8X120TICN

2.5

8

120

1

60LSPC2.5X8X200TICN

2.5

8

200

1

60LSPC3.0X10X120TICN

3

10

120

1

60LSPC3.0X10X200TICN

3

10

200

1

60LSPC4.0X12X150TICN

4

12

150

1

60LSPC4.0X12X200TICN

4

12

200

1

60LSPC5.0X16TICN

5

16

200

1

Stock ● … Stocked Stock □… Stocked by Specific Distributer

Thông Tin Thêm