MŨI KHOAN TÂM 120° PHỦ TICN
Giá tham khảo: Liên hệ
Chi tiết

HSS SP Center 120°TiCN coating

 

VAN Code No.

φd

φD

ℓ1

全長
L


Fig.

在庫
Stock

120SPC0.9TICN

0.9

3

2.7

40

3

120SPC1.2TICN

1.2

3

3.6

40

3

120SPC2X3TICN

2

3

6

40

3

120SPC2TICN

2

40

2

120SPC3SETICN

3

40

2

120SPC3TICN

3

35

1

120SPC4TICN

4

40

1

120SPC6TICN

6

50

1

120SPC8TICN

8

60

1

120SPC10TICN

10

70

1

120SPC12TICN

12

80

1

120SPC16TICN

16

100

1

120SPC20TICN

20

120

1

120SPC25TICN

25

140

1

Stock ● … Stocked Stock ▲ … Will be Over

Thông Tin Thêm