MŨI KHOAN TÂM 120°
Giá tham khảo: Liên hệ
Chi tiết

HSS SP Center 120°

 

VAN Code No.

φd

φD

1

全長
L


Fig.

在庫
Stock

120SPC0.9

0.9

3

2.7

40

3

120SPC1.2

1.2

3

3.6

40

3

120SPC2X3

2

3

6

40

3

120SPC2

2

40

2

120SPC3SE

3

40

2

120SPC3

3

35

1

120SPC4

4

40

1

120SPC6

6

50

1

120SPC8

8

60

1

120SPC10

10

70

1

120SPC12

12

80

1

120SPC16

16

100

1

120SPC20

20

120

1

120SPC25

25

140

1

Stock ● … Stocked Stock ▲ … Will be Over

Thông Tin Thêm