LƯỠI CƯA VÒNG LƯỠNG KIM BIMETAL
Giá tham khảo: Liên hệ
Chi tiết
Lưỡi cưa vòng lưỡng kim Bimetal Band saw blades  Duoflex M51 , Duoflex M42, Duoflex SP, Duoflex PT...sử dụng để cửa cắt chủ yếu cho ngành gia công kết cấu thép xây dựng, gia công thép khuôn mẫu, gia công thép chầy cối, thép dập nóng, thép dập nguội  , các loại thép CT3, SS400, A572, S50C, SKD11, SKD61, P20, NAK80, SCM40, SKH51
Các loại kích thước theo yêu cầu của máy cưa vòng:
* Kích thước theo chiều dài lưỡi:
2480 x 27 x 0.9
2750 x 27 x 0.9
2965 x 27 x 0.9
3300 x 27 x 0.9
3350 x 27 x 0.9
3505 x 27 x 0.9
3505 x 32 x 1.066
3660 x 34 x 1.1
3820 x 34 x 1.1
4150 x 27 x 0.9
4240 x 34 x 1.1
4570 x 41 x 1.3
4670 x 41 x 1.3
4770 x 41 x 1.3
4900  x 34 x1.1
5040 x 41 x 1.3
5268 x 41 x 1.3
5300 x 38 x 1.3
5450 x 41 x 1.3
5800 x 41 x 1.3
5890 x 54 x 1.3
6040 x 54 x 1.6
6100 x 54 x 1.3
6100 x 54 x 1.6
6600 x 54 x 1.3
6665 x 54 x 1.6
6670 x 54 x 1.6
7000 x 67 x 1.6
7200 x 54 x 1.6
7260 x 54 x 1.6
8000 x 54 x 1.6
8300 x 54 x 1.6
8300 x 67  x  1.6
9400  x 67 x 1.6
10700 x 67  x 1.6
11880  x 67 x 1.6
11100 x 80 x 1.6
12300 x 80 x 1.6
15500 x 80  x 1.6
16500 x 80  x1.6
* Kích thước theo bản tiêu chuẩn:
6 x 0.90
10 x 0.90
13 x 0.65
13 x 0.90
20 x 0.90
27 x 0.90
34 x 1.10
41 x 1.30
54 x 1.30
54 x 1.60
80 x 1.60

Thông Tin Thêm
Lưỡi cưa sản xuất tại nhà máy EBERLE - CHLB Đức
Chi tiết về giá và thời gian giao hàng, xin liên hệ qua email: info.vatcom@gmail.com