KẸP SẢN PHẨM BẰNG NAM CHÂM ĐIỆN VĨNH CỬU
Giá tham khảo: Liên hệ
Chi tiết
Kẹp sản phẩm bằng nam châm điện vĩnh cửu cho gia công phay đứng, phay ngang, cho gia công phay 5 trục, cho máy phay cổng...
Bao gồm các model kẹp từ với các kết cấu gia công ,kích thước và lực kẹp khác nhau : MTB304HD70S, MTB306HD70S, MTB308HD70S, MTB310HD70S, MTB404HD70S, MTB406HD70S, MTB408HD70S, MTB410HD70S, MTB504HD70S, MTB506HD70S, MTB508HD70S, MTB510HD70S,  MTB606HD70S, MTB608HD70S, MTBR500HD70S, MTBP500HD70S,  MTBP630HD70S, MTBR630HD70S, MSC304HD70, MSC306HD70, MSC308HD70, MSC310HD70, MSC404HD70, MSC406HD70, MSC408HD70, MSC410HD70, MSC504HD70, MSC506HD70, MSC508HD70, MSC510HD70, MSC606HD70, MSC608HD70
Hoặc với kẹp từ cho gia công góc GTM500-406HD
Hoặc với các kẹp từ cho gia công khối TBM502-406HD, TBM6302-606HD
Và các khối chân kẹp từ MBH-R70C-15, MHB-R70C-45, MHB-R50C-32, MWS-R50-32, MWS-R76VN-45, MHBL-R70C-32, MHBL-R70C-45, MHBE-R45C-15, MHBE-R45C-32, MHBE-R45C-45

Thông Tin Thêm
Xuất xứ: NABEYA ERON - Nhật Bản